Download Tekla Structures 2019 Fulll

Bộ phận nghiên cứu phát triển phần mềm Tekla, Trimble luôn nỗ lực để đưa tới người dùng những phiên bản cải tiến tốt nhất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành xây dựng. Tiếp tục với phương châm “Truly Constructible – Khả năng xây dựng thực sự”, các cải tiến của Tekla Structures phiên bản 2019 được đánh giá cao về khả năng phối hợp trong quy trình BIM. Trước khi đưa ra các nội dung về Tekla Structures phiên bản 2019, chúng tôi muốn điểm lại các điểm chính trong phiên bản Tekla Structures 2018i để người dùng Tekla có thể so sánh một cách tổng quan.

Hướng dẫn tải và cài đặt Tekla Structures phiên bản 2019

Link google driver: https://drive.google.com/file/d/1_FiNXrjY7_OvbiSi27hT_0FfFRaZ3I8F/view?usp=sharing

VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHI TIẾT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *