Thứ Hai , 17 Tháng Sáu 2019
Home » CÁC KHÓA HỌC ĐỒ HỌA » Khóa học Illustrator Cơ bản & Nâng cao

Khóa học Illustrator Cơ bản & Nâng cao

Khóa học Illustrator Cơ bản & Nâng cao Từ A-Z tại VIETPRO, các bạn sẽ được HỌC TỪ ĐẦU, TỪ ABC dành cho người chưa biết gì về đồ họa cũng có thể Học được, Hiểu được và Chắc chắn 100% Làm được nhé.

[ Học trong 15 Buổi ] Vượt trội hoàn toàn so với 8-19 Buổi của các Trung tâm khác.

(Ảnh) Giảng viên

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC ILLUSTRATOR CƠ BẢN-  NÂNG CAO

PHẦN 1: CÔNG CỤ CHỌN VÀ TẠO HÌNH CƠ BẢN (02 BUỔI)PHẦN 2: QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG (02 BUỔI)

1. Các lệnh bổ trợ
– Khám phá giao diện illustrator CS6
– Làm việc với công cụ chọn và di chuyểnSelection Tool.
– Làm việc với công cụ Subselection Tool
– Làm việc với công cụ Group Selection Tool

2. Nhóm công cụ tạo hình cơ bản (nhóm 1)
– Rectangular Tool
+ Elipse Tool
+ Rounded Rectangular Tool
+ Polygol Tool
+ Star Tool
+ Flare Tool
– Pha & hiệu chỉnh màu sắc làm việc với bảng Color Picker và bảng Swatches.
– Làm việc với công cụ Magic Wand Tool
– Làm việc với công cụ Lasso Tool
– Tìm hiểu các cách vẽ hình minh họa trong illustrartor

3. Nhóm công cụ tạo hình cơ bản (nhóm 2)
– Line Segment Tool
+ Arc Tool
+ Spiral Tool
+ Rectangular Grid Tool
+ Polar Grid Tool

– Thay đổi trật tự giữa các đối tượng (Arranging Objects)
– Nhóm đối tượng (Group Objects)
– Hợp nhất đối tượng (Compound Path)
PHẦN 3: LÀM VIỆC VỚI CÔNG CỤ VẼ PEN TOOL (02 BUỔI)PHẦN 4: DÓNG & BIẾN ĐỔI ĐỐI TƯỢNG (Align & Transform Objects) (01 BUỔI)
– Dựng hình bằng công cụ Pen.
+ Dựng đường thẳng liên tiếp bằng Pen.
+ Vẽ đường cong (curve).
– Chỉnh sửa hình.
+ Hiệu chỉnh điểm và đoạn.
– Thay đổi chế độ hòa trộn màu & đặt độ trong suốt cho đối tượng.
– Làm việc với bảng Transparency
– Dóng & phân bổ đối tượng.
– Làm việc với bảng Align
– Biến hình (thay đổi kích cỡ, xoay, lật… bằng các thông số kỹ thuật).
– Làm việc với công cụ Rotate Tool
– Làm việc với công cụ Reflect Tool
– Làm việc với công cụ Scale Tool
– Làm việc với công cụ Shear Tool
– Sửa hình bằng phương pháp: Hàn, cắt, trích phần giao… giữa các đối tượng.
– Làm việc với bảng Pathfinder
PHẦN 5: LÀM VIỆC VỚI CÔNG CỤ TYPE TOOL. (02 BUỔI)PHẦN 6: LÀM VIỆC VỚI CÔNG CỤ TẠO NÉT VẼ NGHỆ THUẬT (PAINTBRUSH TOOL) (01 BUỔI)

– Nhập chữ vào bản thiết kế.
+ Định dạng chữ.
+ Thay đổi độ dãn dòng.
+ Thay đổi khoảng cách giữa các ký tự.
+ Bảng ký tự đặc biệt

– Làm việc với bảng Character
– Làm việc với bảng Character Styles
– Làm việc với bảng Paragraph
– Làm việc với bảng Paragraph Styles
– Nhập chữ trong khuôn đã được dựng sẵn.
– Làm việc với công cụ Area Type Tool
– Nhập chữ theo đường dẫn.
– Làm việc với công cụ Type on a path tool

– Tạo & sử dụng nét vẽ nghệ thuật.
+ Calligraphic Brush
+ Scatter Brush
+ Art Brush
+ Pattern Brush

– Tạo và hiệu chỉnh nét.
+ Bảng quản lý nét vẽ và thư viện.
– Làm việc với bảng Brushes

– Dựng hình bằng Pencil tool.
+ Vẽ tự do & hiệu chỉnh hình bằng Pencil tool.

– Làm việc với công cụ Pencil Tool
– Làm việc với công cụ Smooth Tool
– Làm việc với công cụ Path Eraser Tool
– Làm việc với công cụ Eraser Tool
– Làm việc với công cụ Scissors Tool
– Làm việc với công cụ Knife

PHẦN 7: TÔ MÀU CHUYỂN SẮC (GRADIENTS), TÔ LƯỚI (MESH) (01 BUỔI)PHẦN 8: LÀM VIỆC VỚI DÀN CÔNG CỤ SYMBOL SPRAYER, CÔNG CỤ VẼ BIỂU ĐỒ (01 BUỔI)
– Tô màu chuyển sắc theo các hướng khác nhau.
– Làm việc với công cụ Gradient Tool
– Làm việc với bảng Gradient
– Sử dụng bảng pha màu (gradient palette).
– Làm việc với công cụ Mesh Tool
– Cách tạo, vẽ và lên lưới cho 1 đối tượng bất kỳ.
– Cách quản lý, tinh chỉnh lưới mesh
– Nguyên tắc điểm chặn màu, pha màu với các điểm nút màu
– Phương pháp dựng lưới để áp màu tô lên đối tượng.
– Tạo & sử dụng các hình vẽ được dựng sẵn (symbol).
– Làm việc với bảng Symbols
– Khai thác symbol trong thư viện của Illustrator.
– Làm việc với công cụ Symbol Sprayer Tool
– Làm việc với công cụ Symbol Shifter Tool
– Làm việc với công cụ Symbol Scruncher Tool
– Làm việc với công cụ Symbol Sizer Tool
– Làm việc với công cụ Symbol Spinner Tool
– Làm việc với công cụ Symbol Stainer Tool
– Làm việc với công cụ Symbol Screener Tool
– Làm việc với công cụ Symbol Styler Tool
– Dựng & hiệu chỉnh biểu đồ.
– Làm việc với công cụ Column Graph Tool
– Làm việc với công cụ Stacked Column Graph Tool
– Làm việc với công cụ Bar Graph Tool
– Làm việc với công cụ Stacked Bar Graph Tool
– Làm việc với công cụ Line Graph Tool
– Làm việc với công cụ Area Graph Tool
– Làm việc với công cụ Scatter Graph Tool
– Làm việc với công cụ Pie Graph Tool
– Làm việc với công cụ Radar Graph Tool
PHẦN 9: HÒA TRỘN ĐỐI TƯỢNG (BLEND) (01 BUỔI)PHẦN 10 – CÔNG CỤ TÔ MÀU TRỰC TIẾP (LIVE PAINT BUCKET) (01 BUỔI)

– Tạo hòa trộn giữa các đối tượng bằng công cụ Blend

– Các tùy chọn của blend:
+ Smooth Color
+ Specified Steps
+ Specified Distance
+ Orientation

– Thay đường dẫn cho đối tượng blend.
– Đảo trật tự của đối tượng blend

– Tạo nhóm đối tượng tô màu trực tiếp.
– Bổ sung hình vẽ cho nhóm đối tượng tô màu trực tiếp.
– Các bước chuẩn bị ảnh trong Photoshop trước khi nhập vào Illustrator.
– Dựng hình 3D trong Illustrator.
– Sử dụng chức năng vẽ tự động trong Illustrator.
– In ấn và các bước liên quan đến công việc in

(Ảnh) Học viên

10 LÝ DO KHIẾN VIETPRO VƯỢT TRỘI SO VỚI CÁC TRUNG TÂM KHÁC

SẼ LÀ “SAI LẦM LỚN” NẾU BẠN BỎ QUA VIETPRO
1

Học Viện Công Nghệ VIETPRO
Nơi Duy nhất đào tạo 15 Buổi thay vì 08-10 Buổi ít ỏi như những nơi khác. Mỗi buổi học đầy đủ 03 tiếng thay vì 1 tiếng rưỡi – 2 tiếng cưỡi ngựa xem hoa như những nơi khác.

Đa số các Trung Tâm khác
Chỉ dạy có 06-09 Buổi ít ỏi thì làm sao học hết những vấn đề trong Photoshop. Mỗi buổi học có 1 tiếng rưỡi – 2 tiếng thì làm sao có thời gian thực hành làm bài tập.

2Mỗi khóa học Illustrator Chúng Tôi chỉ giới hạn Số lượng học viên rất ít (8-10 bạn) để có thể dễ dàng Cầm tay-Chỉ việc cho từng bạn, Chăm sóc và Hướng dẫn để tất cả các bạn có thể Hiểu được và Làm được ngay trong mỗi buổi học.Học viên khóa trước đang học, lại dồn tiếp học viên khóa sau vào, rồi hướng dẫn một lúc cả hai. Hoặc lùi ngày Khai giảng liên tục đến 3,4 lần. Đó là dấu hiệu tất yếu của việc ít học viên đăng ký.
3VIETPRO luôn luôn Cấp Chứng Nhận Tốt Nghiệp và có một buổi Party nhỏ sau khi kết thúc mỗi khóa học. Ngoài ra còn có Chứng nhận Kinh nghiệm làm việc từ 6 Tháng – 01 Năm dành cho các bạn học các Khóa Nâng cao hoặc Chuyên sâu.Các Trung tâm khác, không bao giờ Chăm sóc học viên tận tình và chu đáo được như VIETPRO.
4Luôn luôn Khai giảng chính xác với lịch dự kiến trên website, chưa bao giờ có trường hợp lùi lịch khai giảng dù chỉ 1 giờ.Lịch khai giảng liên tục lùi, thậm chí lùi lịch nhiều lần, chậm lịch khai giảng đến cả Tháng làm ảnh hưởng lớn đến các kế hoạch của Học viên.
5Là Trung tâm DUY NHẤT tại VIỆT NAM có Giáo trình Video Bài giảng điện tử cung cấp riêng cho từng Học viên để có thể về nhà xem đi xem lại mỗi khi rảnh rỗi.Các Trung tâm khác chưa thể làm được điều này.
6Là Trung tâm DUY NHẤT tại VIỆT NAM cho phép Học viên bảo lưu khóa học VÔ THỜI HẠN, và học đi học lại bất cứ khi nào muốn HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.Bảo lưu có thời hạn, còn học lại thì đương nhiên là phải đóng thêm chi phí, thậm chí là phải Đăng ký 100% chi phí để học lại.
7Học phí luôn luôn thấp nhất, thường thì bằng 1/2 các Trung tâm khác. Nhưng chất lượng lại cao nhất, nội dung Giảng dạy gấp đôi các bên khác.Học phí thì cao mà lại thường chỉ dạy có mỗi học phần cơ bản, và thường là chỉ biết sử dụng sơ sơ nhưng thiếu tính thực tế.
8Các bạn được học cùng Giảng viên Danh tiếng với trên dưới 10 năm Kinh nghiệm. Từng trải qua hàng trăm dự án lớn nhỏ, từng đào tạo hàng ngàn học viên. Trong số đó có hàng trăm học viên là những cá nhân Xuất chúng và rất nổi tiếng trong lĩnh vực Đồ họa ở Việt Nam hiện nay.Cái này có lẽ hãy để những học viên đã từng học ở những Trung tâm khác rồi chuyển qua học tại VIETPRO đánh giá cho khách quan.
9Học viên được hỗ trợ 24/7 trực tiếp tại Học Viện hoặc qua các phần mềm hỗ trợ trực tuyến bởi Giảng viên của mình, cũng như các Giảng viên khác của Học ViệnDạy xong buổi học là thôi, hết trách nhiệm, vì toàn là dạy hợp đồng bán thời gian. Muốn hỏi thì phải đợi đến buổi học tiếp theo.
10Là nơi duy nhất ở đó Chúng Tôi coi các bạn như những người Anh, người Chị, người Em của mình và ngược lại. Ở đó Chúng ta chia sẻ cho nhau tất cả những vấn đề trong công việc, học tập và dành cho nhau sự tôn trọng cũng như những tình cảm tốt đẹp trong và sau khi kết thúc khóa học,…Các Trung tâm khác chắc chắn không thể nào có được vinh dự tạo ra môi trường học thân thiện này. Hãy nhìn mà mơ ước nhé.

(Video) Học viên

LỊCH KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ KHÓA HỌC PHOTOSHOP CƠ BẢN – NÂNG CAO

Học phí trọn khóa học Illustrator tại Hà Nội là: 2.600.000 VNĐ (Đã bao gồm cả Giáo trình và nhiều Phần mềm bản quyền)

[ Đăng Ký ] NGAY HÔM NAY chỉ còn: 1.500.000 VNĐ

Học viên CŨ & Đăng ký NHÓM còn: 1.300.000 VNĐ

[ LỚP SÁNG ] Khai giảng Khóa 44 tại Hà Nội vào ngày 03/09

  • AI-K44: Sáng 3, 5, 7 (Còn 02 Chỗ)
  • Thời gian học Illustrator vào các Buổi Sáng từ 8h30h-11h

[ LỚP TỐI ] Khai giảng Khóa 45 tại Hà Nội vào ngày 04/09

  • AI-K45: Tối 2, 4, 6 (Còn 03 Chỗ)
  • Thời gian học Illustrator vào các Buổi Tối từ 6h30-9h
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Ngân hàng Vietcombank
Chủ TK: Lê Ngọc Thảo
Số TK: 0021001739767
Chi nhánh: Hà Nội
Ngân hàng Vietinbank
Chủ TK: Lê Ngọc Thảo
Số TK: 711A82091911
Chi nhánh: Hà Nội
Ngân hàng Đông Á
Chủ TK: Lê Ngọc Thảo
Số TK: 0109095399
Chi nhánh: Hà Nội
Ngân hàng BIDV
Chủ TK: Lê Ngọc Thảo
Số TK: 12210000500711
Chi nhánh: Hà Nội
Ngân hàng Techcombank
Chủ TK: Lê Ngọc Thảo
Số TK: 19026951532010
Chi nhánh: Hà Nội
 
Hoặc nộp Trực tiếp tại Trụ sở: Số B8A Ngõ 18 Võ Văn Dũng, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Bản Đồ Vietpro Education

[Total: 0    Average: 0/5]

Check Also

Khóa học Flash Cơ bản & Nâng cao

Khóa học này cung cấp cho bạn những kiến thức cơ để làm việc trên ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro