Thứ Bảy , 25 Tháng Năm 2019
Home » CÁC KHÓA HỌC ĐỒ HỌA » Khóa học InDesign Cơ bản & Nâng cao

Khóa học InDesign Cơ bản & Nâng cao

Khóa học Adobe InDesign Cơ bảnNâng cao từ A-Z tại VIETPRO, các bạn sẽ được HỌC TỪ ĐẦU, TỪ ABC dành cho người chưa biết tý gì về đồ họa, và được CẦM TAY – CHỈ VIỆC đến khi nào Học xong & Làm được thì thôi.

[ Khóa học trong 15 Buổi ] Vượt trội hoàn toàn so với 8-10 Buổi của các Trung tâm khác

(Ảnh) Giảng viên

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC ADOBE INDESIGN CƠ BẢN – NÂNG CAO

PHẦN 1 – CÔNG CỤ CHỌN, DI CHUYỂN, KHỞI TẠO VÀ THIẾT LẬP FILE MỚI, LÀM VIỆC VỚI TEXT VÀ HÌNH ẢNH TRONG INDESIGN (02 BUỔI)PHẦN 2 – LÀM VIỆC VỚI TRANG CHỦ (MASTER PAGE) (02 BUỔI)

– Các lệnh bổ trợ
– Khám phá giao diện Indesign CS6
– Làm việc với lệnh Menu File,  New,  Document…
– Các thiết lập cho bảng New Document
+ Document Preset
+ Intent
+ Number of Pages
+ Start Page
+ Facing Page
+ Primary Text Frame
+ Page Size
+ Orientation
+ Columns
+ Gutter
+ Margins
+ Bleed and Slug

– Làm việc với công cụ chọn và di chuyển Selection Tool.
– Làm việc với công cụ Subselection Tool
– Làm việc với công cụ Page Tool
– Làm việc với công cụ Type Tool
– Làm việc với thanh Control
– Định dạng văn bản
+ Làm việc với bảngCharacter Formatting Controls
+ Làm việc với bảng Paragraph Formatting Controls
   Định dạng font chữ
   Định dạng cỡ chữ
   Căn chỉnh
   Định dạng kiểu ký tự

– Cách tạo văn bảng dạng Tiêu Đề
– Cách tạo văn bảng dạng Đoạn văn bản
– Cách liên kết các Tiêu điều, Đoạn văn bản với nhau.
– Chèn ảnh vào sử dụng lệnh Menu File, Place…
– Thao tác và làm việc với văn bản và ảnh trong Indesign
– Tìm hiểu các cách liên kết giữa văn bản và hình ảnh trong Indesign
– Định dạng lại hình ảnh trong Indesign
– Làm việc với bảng Pages
– Làm việc với bảng Links
– Làm việc với bảng Color
– Làm việc với bảng Swatches
– Làm việc với bảng Stroke

– Khởi tạo 1 trang chủ (Master Page)
– Tạo và quản lý nhiều trang chủ
– Cách áp dụng các trang chủ cho các trang con
– Tạo đánh số trang tự động
– Tạo mục lục tự động
– Tạo đầu trang tự động
– Tạo Header
– Tạo Footer
– Tạo 1 bản thiết kế gồm nhiều trang có kích cỡ khác nhau
PHẦN 3 – LÀM VIỆC VỚI CÁC CÔNG CỤ TẠO HÌNH VÀ TẠO KHUNG (02 BUỔI)PHẦN 4 – BIẾN ĐỔI CÁC ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN THÀNH CÁC ĐỐI TƯỢNG PHỨC HỢP, CĂN CHỈNH CÁC ĐỐI TƯỢNG (01 BUỔI)

– Làm việc với công cụ Line Tool
– Làm việc với công cụ Pen Tool
– Làm việc với công cụ Type on a path tool
– Làm việc với công cụ Pencil Tool
– Làm việc với công cụ Smooth Tool
– Làm việc với công cụ Erase Tool
– Làm việc với công cụ Rectangle Tool
– Làm việc với công cụ Elipse Tool
– Làm việc với công cụ Polygon Tool
– Làm việc với công cụ Rectangle Fram Tool
+ Sử dụng Anchor để liên kết giữa khung và văn bản
+ Hiệu chỉnh và biến đổi khung

– Tìm hiểu các cách đưa khung, hình ảnh vào trong đoạn văn bản
– Căn chỉnh khung và hình ảnh theo kiểu Inline Object

– Làm việc với bảng Align
+ Căn chỉnh tự do
+ Căn chỉnh theo đối tượng gốc được chỉ định
+ Phân bổ các đối tượng

– Làm việc với bảng Pathfinder
+ Paths
   Join Path
   Open Path
   Close Path
   Reverse Path
+ Pathfinder
   Add
   Subtract
   Intersect
   Exclude
   Minus Back
+ Convert Shape
   Convert shape to a rectangle
   Convert shape to a rounded rectangle
   Convert shape to a bevelled rectangle
   Convert shape to an inverser rounded rectangle
   Convert shape to an ellipse
   Convert shape to a triangle
   Convert shape to a polygon
   Convert shape to a line
   Convert shape to a vertical or horiziontal line
+ Convert point
   Plain
   Corner
   Smooth
   Symmetrical

– Làm việc với lệnh Corner Options…

PHẦN 5 – LÀM VIỆC VỚI CÁC CÔNG CỤ BIẾN ĐỔI ĐỐI TƯỢNG (02 BUỔI)PHẦN 6 – LÀM VIỆC VỚI NỘI DUNG, TẠO HIỆU ỨNG EFFECT CHO ĐỐI TƯỢNG (01 BUỔI)
– Làm việc với công cụ Free Transform Tool
– Làm việc với công cụ Rotate Tool
– Làm việc với công cụ Scale Tool
– Làm việc với công cụ Shear Tool
– Làm việc với công cụ Scissors Tool
– Làm việc với Gradient Swatch Tool
– Làm việc với công cụ Gradient Feather Tool
– Làm việc với công cụ Note Tool

– Làm việc với lệnh MenuObject, Fitting
+ Fill Frame Proportionally
   Fit Content Proportionally
   Fit Frame to Content
   Fit Content to Frame
   Centre Content
   Clear Frame Fitting Options
   Frame Fitting Options…

– Làm việc với lệnh Menu Object, Effects
+ Transparency…
+ Drop Shadow
+ Inner Shadow
+ Outer Glow
+ Inner Glow
+ Bevel and Emboss…
+ Satic…
   Basic Feather…
   Directional Feather…
   Gradient Feather…
   Clear Effects
   Clear All Transparency
   Global Light…

PHẦN 7 – LÀM VIỆC VỚI BẢNG VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA BẢNG (01 BUỔI)PHẦN 8 – ĐỊNH DẠNG, LƯU TRỮ VÀ ĐỒNG BỘ HÓA KÝ TỰ, ĐOẠN VĂN BẢN, ĐỐI TƯỢNG VÀ BẢNG (01 BUỔI)

– Cách chèn bảng vào trong Indesign
– Hiệu chỉnh bảng
– Chuyển đổi từ văn bản thành bảng
– Chuyển đổi từ bảng thành văn bản
– Làm việc với các thuộc tính của bảng
+ Table Setup
   Alternating Row Strokes…
   Alternating Column Strokes…
   Alternating Fills…
   Header and Footers…

– Làm việc với các thuộc tính ô của bảng
+ Text
+ Strokes and Fills…
+ Rows and Columns…
+ Diagonal Lines…

– Chọn, chèn, xóa, hiệu chỉnh và phân bổ cột và hàng trong bảng

– Làm việc với bảng Cell Styles
– Làm việc với bảng Character Styles
+ Áp dụng các mẫu có sẵn
+ Định nghĩa 1 mẫu mới
+ Lưu trữ và áp dụng mẫu vừa tạo

– Làm việc với bảng Object Styles
+ Áp dụng các mẫu có sẵn
   Định nghĩa 1 mẫu mới
   Lưu trữ và áp dụng mẫu vừa tạo

– Làm việc với bảng Paragraph Styles
+ Áp dụng các mẫu có sẵn
   Định nghĩa 1 mẫu mới
   Lưu trữ và áp dụng mẫu vừa tạo

– Làm việc với bảng Table Styles
+ Áp dụng các mẫu có sẵn
   Định nghĩa 1 mẫu mới
   Lưu trữ và áp dụng mẫu vừa tạo

PHẦN 9 – KỸ THUẬT TEXT WRAP TRONG INDESIGN (01 BUỔI)PHẦN 10 – IN ẤN VÀ KIỂM SOÁT ĐẦU RA CỦA SẢN PHẨM (01 BUỔI)    
– Làm việc với bảng Text Wrap
– Tìm hiểu các thuộc tính và chức năng của bảng Text Wrap
– Làm việc với bảng Text Frame Options
– Tìm hiểu các thuộc tính và chức năng của bảng Text Frame Options
– Kết hợp Word và Excel với Indesign
– Đổ 1 file word nhanh vào trong Indesign
– Đóng gói file Indesign
– Thiết lập các thông tin cho file thiết kế
– Xuất file ra các định dạng file khác nhau
– Thiết lập Marks và Bleed cho file định dạng PDF
– Thiết lập Crop Marks
– Thiết lập Registration Marks
– Thiết lập Colour Bar

(Ảnh) Học viên

10 LÝ DO KHIẾN VIETPRO VƯỢT TRỘI SO VỚI CÁC TRUNG TÂM KHÁC

SẼ LÀ “SAI LẦM LỚN” NẾU BẠN BỎ QUA VIETPRO
1

Học Viện Công Nghệ VIETPRO
Nơi Duy nhất đào tạo 15 Buổi thay vì 08-10 Buổi ít ỏi như những nơi khác. Mỗi buổi học đầy đủ 03 tiếng thay vì 1 tiếng rưỡi – 2 tiếng cưỡi ngựa xem hoa như những nơi khác.

Đa số các Trung Tâm khác
Chỉ dạy có 06-09 Buổi ít ỏi thì làm sao học hết những vấn đề trong Photoshop. Mỗi buổi học có 1 tiếng rưỡi – 2 tiếng thì làm sao có thời gian thực hành làm bài tập.

2Mỗi khóa học InDesign Chúng Tôi chỉ giới hạn Số lượng học viên rất ít (8-10 bạn) để có thể dễ dàng Cầm tay-Chỉ việc cho từng bạn, Chăm sóc và Hướng dẫn để tất cả các bạn có thể Hiểu được và Làm được ngay trong mỗi buổi học.Học viên khóa trước đang học, lại dồn tiếp học viên khóa sau vào, rồi hướng dẫn một lúc cả hai. Hoặc lùi ngày Khai giảng liên tục đến 3,4 lần. Đó là dấu hiệu tất yếu của việc ít học viên đăng ký.
3VIETPRO luôn luôn Cấp Chứng Nhận Tốt Nghiệp và có một buổi Party nhỏ sau khi kết thúc mỗi khóa học. Ngoài ra còn có Chứng nhận Kinh nghiệm làm việc từ 6 Tháng – 01 Năm dành cho các bạn học các Khóa Nâng cao hoặc Chuyên sâu.Các Trung tâm khác, không bao giờ Chăm sóc học viên tận tình và chu đáo được như VIETPRO.
4Luôn luôn Khai giảng chính xác với lịch dự kiến trên website, chưa bao giờ có trường hợp lùi lịch khai giảng dù chỉ 1 giờ.Lịch khai giảng liên tục lùi, thậm chí lùi lịch nhiều lần, chậm lịch khai giảng đến cả Tháng làm ảnh hưởng lớn đến các kế hoạch của Học viên.
5Là Trung tâm DUY NHẤT tại VIỆT NAM có Giáo trình Video Bài giảng điện tử cung cấp riêng cho từng Học viên để có thể về nhà xem đi xem lại mỗi khi rảnh rỗi.Các Trung tâm khác chưa thể làm được điều này.
6Là Trung tâm DUY NHẤT tại VIỆT NAM cho phép Học viên bảo lưu khóa học VÔ THỜI HẠN, và học đi học lại bất cứ khi nào muốn HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.Bảo lưu có thời hạn, còn học lại thì đương nhiên là phải đóng thêm chi phí, thậm chí là phải Đăng ký 100% chi phí để học lại.
7Học phí luôn luôn thấp nhất, thường thì bằng 1/2 các Trung tâm khác. Nhưng chất lượng lại cao nhất, nội dung Giảng dạy gấp đôi các bên khác.Học phí thì cao mà lại thường chỉ dạy có mỗi học phần cơ bản, và thường là chỉ biết sử dụng sơ sơ nhưng thiếu tính thực tế.
8Các bạn được học cùng Giảng viên Danh tiếng với trên dưới 10 năm Kinh nghiệm. Từng trải qua hàng trăm dự án lớn nhỏ, từng đào tạo hàng ngàn học viên. Trong số đó có hàng trăm học viên là những cá nhân Xuất chúng và rất nổi tiếng trong lĩnh vực Đồ họa ở Việt Nam hiện nay.Cái này có lẽ hãy để những học viên đã từng học ở những Trung tâm khác rồi chuyển qua học tại VIETPRO đánh giá cho khách quan.
9Học viên được hỗ trợ 24/7 trực tiếp tại Học Viện hoặc qua các phần mềm hỗ trợ trực tuyến bởi Giảng viên của mình, cũng như các Giảng viên khác của Học ViệnDạy xong buổi học là thôi, hết trách nhiệm, vì toàn là dạy hợp đồng bán thời gian. Muốn hỏi thì phải đợi đến buổi học tiếp theo.
10Là nơi duy nhất ở đó Chúng Tôi coi các bạn như những người Anh, người Chị, người Em của mình và ngược lại. Ở đó Chúng ta chia sẻ cho nhau tất cả những vấn đề trong công việc, học tập và dành cho nhau sự tôn trọng cũng như những tình cảm tốt đẹp trong và sau khi kết thúc khóa học,…Các Trung tâm khác chắc chắn không thể nào có được vinh dự tạo ra môi trường học thân thiện này. Hãy nhìn mà mơ ước nhé.

(Video) Học viên

LỊCH KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ KHÓA HỌC INDESIGN CƠ BẢN – NÂNG CAO

Học phí trọn khóa học InDesign tại Hà Nội là: 2.600.000 VNĐ (Đã bao gồm cả Giáo trình và nhiều Phần mềm bản quyền)

[ Đăng Ký ] NGAY HÔM NAY chỉ còn: 1.500.000 VNĐ

Học viên CŨ & Đăng ký NHÓM còn: 1.300.000 VNĐ

[ LỚP SÁNG ] Khai giảng Khóa 44 tại Hà Nội vào ngày 03/09

  • InDs K44: Sáng 3, 5, 7 (Còn 02 Chỗ)
  • Thời gian học InDesign vào các Buổi Sáng từ 8h30h-11h

[ LỚP TỐI ] Khai giảng Khóa 45 tại Hà Nội vào ngày 04/09

  • InDs K45: Tối 2, 4, 6 (Còn 03 Chỗ)
  • Thời gian học InDesign vào các Buổi Tối từ 6h30-9h
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Ngân hàng Vietcombank
Chủ TK: Lê Ngọc Thảo
Số TK: 0021001739767
Chi nhánh: Hà Nội
Ngân hàng Vietinbank
Chủ TK: Lê Ngọc Thảo
Số TK: 711A82091911
Chi nhánh: Hà Nội
Ngân hàng Đông Á
Chủ TK: Lê Ngọc Thảo
Số TK: 0109095399
Chi nhánh: Hà Nội
Ngân hàng BIDV
Chủ TK: Lê Ngọc Thảo
Số TK: 12210000500711
Chi nhánh: Hà Nội
Ngân hàng Techcombank
Chủ TK: Lê Ngọc Thảo
Số TK: 19026951532010
Chi nhánh: Hà Nội
 
Hoặc nộp Trực tiếp tại Trụ sở: Số B8A Ngõ 18 Võ Văn Dũng, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Bản Đồ Vietpro Education

[Total: 3    Average: 3.3/5]

Check Also

Khóa học Flash Cơ bản & Nâng cao

Khóa học này cung cấp cho bạn những kiến thức cơ để làm việc trên ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro